Z Tábora do Veselí po D3 již v červnu příštího roku

České Budějovice 3. 4. 2012

Koordinovaný postup při přípravě, kontrole a financování výstavby dalších úseků dálnice D3 – to byl hlavní bod poslaneckého dne předsedy podvýboru pro dopravu Hospodářského výboru PS PČR Václave Baštýře a předsedy Sdružení pro výstavbu D3 a R4 senátora Pavla Eyberta. Oba se shodují na obrovském významu klíčových událostí posledních týdnů: po dvanáctiletém jednání bylo vydáno stavební povolení na obchvat Č. Budějovic a na středočeský úsek dálnice z Benešova po Pražský okruh bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA.
Z úst politiků, kteří se výstavbou pro Jihočechy zcela klíčové komunikace intenzivně zabývají, zazněla pro motoristy jedna pozitivní informace: „Nic nebrání tomu, aby byl do června příštího roku zprovozněn další úsek dálnice mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí,“ uvedl Václav Baštýř.
„Důležité bude počasí. Za určitých podmínek není možné pokládat finální obrusné vrstvy. Ale kdyby byl podzim stejně teplý jako vloni, možná by mohla být stavba hotova i dříve. Počítejme ale předběžně s červnem příštího roku, takže hlavní motoristickou sezónu už stihneme,“ míní Pavel Eybert.


Kontrola i ze vzduchu

Táborský senátor a chýnovský starosta Pavel Eybert je úzce spojen s dosavadním průběhem stavby úseku 307, tedy úseku od křižovatky u motorestu Mašát směrem na jih. Má o pokračující výstavbě přesné informace včetně letecké dokumentace. „Pro snímkování využíváme i služeb rogala, které letí pomalu a nízko, a fotografie jsou skvělé. Ze vzduchu máte skutečně nejlepší přehled,“ dodává Pavel Eybert.
Na úseku 307 z Tábora na Stoklasnou Lhotu začala oprava čtyřpruhu, v opačném směru od Prahy, ale finalizaci tohoto úseku stále brzdí rozporná stavební povolení. Problém, který může oddálit zprovoznění tohoto úseku, je v současné době v gesci ministerstva vnitra. Jednoduše řečeno tkví v tom, že vedle stavbou s dočasným povolením kdysi táborský stavební úřad schválil stavbu s trvalým povolením. Na krátkém úseku by tak bezprostředně za sebou následovaly dva nájezdy, což v profilu dálnice není možné…


D3 povede v západní stabilizované trase

„Dálnice D3 má pro nás pro všechny smysl ve chvíli, kdy spojí kraj a krajské město s hlavním městem Prahou. Proto je pro nás zcela klíčové, že bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA k výstavbě zhruba čtyřicetikilometrového severního úseku na Benešovsku, který bude navazovat na Pražský okruh ve Vestci – Lahovicích. Tam už je budována křižovatka, kde má D3 zaústit. Teď už je řada na Ředitelství silnic a dálnic a ministerstvu dopravy, aby bylo vydáno co nejdříve územní rozhodnutí,“ říká Václav Baštýř. „I toto je věc, kterou budeme jako jihočeští politici sledovat a podle svých možností se ji pokusíme akcelerovat,“ dodává Pavel Eybert.


Obchvat Českých Budějovic

Oba politici se shodují na tom, že průlomovým rozhodnutím pro urychlení dostavby D3 a navazujícího úseku R3 z Krasejovky k hranicím s Rakouskem je vydání územního rozhodnutí na výstavbu obchvatu Českých Budějovic. Je připraveno i zhruba 800 miliónů na výkup pozemků.
„Samozřejmě že financování tak obrovské stavby je důležité, ale peníze získáte až ve chvíli, kdy máte v pořádku veškerou přípravu stavby. A to je úkol pro poslance, senátory, starosty, aby se dohodli a společně podporovali stavbu a vytvářeli společenskou objednávku i tlak příslušnými směry,“ soudí Václav Baštýř.
„Proces přípravy stavby je delší a složitější než vlastní stavba. Jenom na úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí muselo být vydáno na 250 stavebních povolení. Jsou tu přeložky, propustky, meliorační strouhy, musíte obsloužit všechny pozemky, aby zůstaly přístupné. A to je relativně jednoduchý úsek. Ale obchvat Českých Budějovic bude v tomto ohledu nesmírně složitý, je tu spousta sítí i vlastníků, s nimiž je potřeba se vypořádat. Do schvalovacího procesu zasahují občanská sdružení, rozvodné společnosti, municipality, majitelé pozemků, zkrátka všichni, jichž se taková stavba nějak dotýká, a to je zdlouhavé,“ dodává Pavel Eybert.
Podle Václava Baštýře by mělo být vydáno stavební povolení pro tento úsek do konce roku 2013. I dobudování rychlostní R3 ke státním hranicím si ale vyžádá aktivitu jihočeských politiků. Rakouská strana podle Baštýře uvádí, že je schopna v návaznosti na rychlost výstavby na české straně začít s rychlostním úsekem z Freistadtu do Dolního Dvořiště v roce 2015. Podle Pavla Eyberta ale zatím není podepsaná mezinárodní dohoda o napojení. „Máme dohodu o místě napojení, nikoliv o čase. Tady musí Jihočeši vytvořit tlak na vládu, aby se na mezinárodní úrovni jednání zdárně uzavřelo,“ říká Pavel Eybert.


PPP a další možnosti financování

Do června příštího roku by měl být zprovozněn úsek Tábor – Veselí nad Lužnicí, chystá se také další etapa výstavby Veselí n. L. – Bošilec.
Oba politici jednali i o dalších možnostech financování výstavby, včetně PPP – projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru (public-private partnerships).
„Základem pro jakékoliv financování takové stavby, ať už z evropských, státních nebo privátních peněz, je dokonalá příprava. A to platí pro PPP bezezbytku. Nemám-li stavbu dobře připravenou, privátní investor si pak rizika započte do ceny,“ soudí Václav Baštýř. „To byl také problém, který postihl výstavbu úseku D47 na Moravě. Chvátalo se, příprava nebyla perfektní a zhotovitel si pak rizika zakalkuloval do ceny. A ta byla ve svém výsledku nesmyslná,“ dodává Pavel Eybert a na okraj dodává: „Sledoval jsem s údivem některá média, která obvinila pana poslance Baštýře, že s prominutím vyfoukl peníze na křižovatku na Pardubicku pro mimoúrovňovou křižovatku v Letech. Ve skutečnosti to je proto, že pardubická křižovatka nebyla dobře připravena a ta v Letech ano.“
Zkušenosti ukazují, že prostřednictvím PPP je možné financovat takové stavby, které si v následujících letech na sebe vydělají, a ještě zbude na údržbu. V našich podmínkách by to podle expertiz byl třeba Pražský okruh. Podle obou je tedy otázkou, zda jsme schopni na trase D3 a R3 připravit takový projekt, který by byl financovatelný samostatně.
„Pokud projekt není schopen generovat prostředky na výstavbu a údržbu sám, je to jenom odložené financování a nemá smysl,“ říká Pavel Eybert.


Proč máme tak zdevastované komunikace?

Údržba komunikací je další problém. Proč je životnost české silnice osm let a německé patnáct? Důvodem je přetěžování nákladními vozidly. Novelou silničního zákona se blížíme evropské legislativě v povolené tonáži vozidel. Velkou řadu pozměňovacích návrhů, včetně návrhů na vysokorychlostní vážení a zpřísnění postihů za přetěžování vozidel, předkládal právě Václav Baštýř. „Podstatou novely není to, že obce nebo stát budou vybírat pokuty jako zdroj příjmů. Podstatou je to, že se začneme chovat ke svým cestám jako zodpovědní hospodáři. Vezměte si, jak se dosud chovaly těžařské firmy. To, co vezly po Čechách na jednom autě, musely na hranicích s Rakouskem rozložit na dvě. Pak se divíme, kde se berou koleje a potrhaný asfalt,“ míní Václav Baštýř.


Fakta o D3

V současné době je hotov úsek od hranic jihočeského kraje po Tábor.
Ještě v roce 2010 hrozilo, že k realizaci D3 by došlo v horizontu roku 2020 a později!
V červnu roku 2013 by měl být zprovozněn úsek z Tábora do Veselí nad Lužnicí.
Je připraven úsek mezi Veselím nad Lužnicí a Bošilcem, včetně 796 miliónů korun na výstavbu.
Po dvanácti letech jednání bylo vydáno územní rozhodnutí pro obchvat Č. Budějovic.
Bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA pro úsek Benešov – napojení na Pražský okruh.

                  

 

Otázky a odpovědi

• Pane poslanče, očekával bych, že vzhledem ke svému vzdělání a dosavadní profesi budete spíše členem zemědělského výboru sněmovny. Proč jste se nechal zvolit do hospodářského výboru?..více >

Video

Jak je a bude

Fotogalerie