Trváme na zrušení soukromých exekutorů

České Budějovice 16. 11. 2011

Vážený pane poslanče,

po mnoha letech jsem se vrátila do vlasti, bohužel narážím na mnoho nesmyslně krutých situací, které jsou jistě vyvolané neuváženými zákony a které se neslučují s mým demokratickým cítěním – jako je například činnost soukromých exekutorů. Vzala jsem si tento fakt k srdci a podporuji petici TRVÁME NA ZRUŠENÍ SOUKROMÝCH EXEKUTORŮ. Oslovuji Vás tímto a doufám, že si najdete čas a připojíte se k naší aktivitě. Děkuji Vám a očekávám odpověď.
 
Stanislava Hradecká
Jirkov
 
 
 
Vážená paní Hradecká,
 
děkuji za Vaši výzvu k jednání. Čas zamyslet se nad Vaším návrhem jsem si přes hektiku a vypětí posledních dnů a týdnů v Poslanecké sněmovně Parlamentu našel, ale k Vaší výzvě se připojit nemohu.
Prošel jsem si důkladně webovou prezentaci akce Trváme na zrušení soukromých exekutorů, jak jste mi doporučila. Samozřejmě nesouhlasím s případy arogantního jednání na hraně zákona či porušováním platných zákonů této země. A jsem pro to, aby nezákonné jednání bylo také řádně postihováno. Vnímám i to, kolik lidské bolesti je v některých zmiňovaných příbězích obsaženo. Nemohu ale souhlasit s likvidací systému soudních exekucí jako takového. To by byl podle mého soudu krok od demokracie směrem k anarchii. Už jen proto, že zmiňovaná petice nabádá k rušení a likvidaci, ale nenabízí lepší a spravedlivější alternativu.
Využívejme proto všech možností na ochranu práv jednotlivce soudy a úřadem ombudsmana počínaje a médii konče. Ale nerušme kvůli jednotlivým excesům či jedincům celý systém, chránící věřitele. Už jen proto, že dluhy se mají platit.
 
Ing, Václav Baštýř
poslanec

Otázky a odpovědi

• Pane poslanče, očekával bych, že vzhledem ke svému vzdělání a dosavadní profesi budete spíše členem zemědělského výboru sněmovny. Proč jste se nechal zvolit do hospodářského výboru?..více >

Video

Jak je a bude

Fotogalerie