Tiskové prohlášení k informacím uvedeným v MF Dnes dne 14. 5. 2012

České Budějovice 15. 5. 2012
Přibližný koridor dálnice D3 byl stanoven již v roce 1968. V roce 2002 trasu budoucí dálnice zpřesnilo krajské zastupitelstvo svou vyhláškou. Jedná se tedy o deset let starou veřejnou informaci a všichni dotčení byli o této skutečnosti informováni. ŘSD o všech okolnostech vlastníky daných pozemků informovalo, včetně poskytnutí geodetických podkladů. Musím tedy odmítnout tvrzení, že jsem zamlčoval jakékoliv informace o trase budoucí dálnice, protože je evidentně nepravdivé.
Z těchto známých skutečností vycházela i celková kupní cena.
Uvedené pozemky jsem kupoval jednoznačně za účelem rozšíření zemědělské prvovýroby.
V průběhu let 2010 a 2011 jsem za tímto účelem zakoupil 101 672 metrů čtverečních zemědělské půdy v katastrálním území obce Ševětín na Českobudějovicku.
Z této plochy se pod plánovanou trasou výstavby dálnice D3 nachází jenom 2 000 metrů čtverečních, tedy pouhá dvě procenta z uvedené výměry! Tyto 2 000 metry čtvereční ode mne odkoupilo ŘSD v těchto dnech za jimi nabídnutou cenu 100 korun za metr čtvereční, čili za cenu v tomto případě obvyklou. Celkově tedy šlo o prodej 2 000 metrů čtverečních za cenu 200 000 korun. Ke všem obchodním úkonům mohu doložit platné smlouvy.
Uvedené pozemky jsem kupoval jako celek, abych je mohl využívat pro zemědělskou prvovýrobu. V té době nebylo zřejmé, kdy bude zahájena výstavba tohoto úseku dálnice D3
a kdy bude zahájen výkup s tím souvisejících pozemků.   
V této lokalitě jsem postupně koupil i dalších 250 000 metrů čtverečních za účelem rozšíření zemědělské prvovýroby. Tyto pozemky nijak nesouvisejí s trasou budoucí dálnice.
 
Všechna uvedená fakta mohu doložit příslušnými dokumenty, platnými smlouvami apod. Jakákoliv obvinění ze spekulativního chování musím na základě výše uvedených argumentů důrazně odmítnout.
 
 
 
Ing. Václav Baštýř
poslanec PSP ČR 

Otázky a odpovědi

• Pane poslanče, očekával bych, že vzhledem ke svému vzdělání a dosavadní profesi budete spíše členem zemědělského výboru sněmovny. Proč jste se nechal zvolit do hospodářského výboru?..více >

Video

Jak je a bude

Fotogalerie