Tisková informace – Žádný „pohádkový obchod“ se nekoná

České Budějovice 22. května 2012

Mladá Fronta DNES minulý týden zveřejnila sérii článků o údajně spekulativním obchodu s pozemky v katastru jihočeských obcí Ševětín a Neplachov, na kterém jsem se měl  obohatit na úkor dřívějších vlastníků. Nejprve  psal deník o možnosti „pohádkového obchodu“, který mi mohl za pozemky u Ševětína přinést více než 10 milionů korun. O dva dny později už ale jsem podle ní od státu dostal jen něco přes milion, a to za prodej pozemků u obou obcí. Tento podivuhodný nesoulad si zaslouží stručnou reakci.

Předně je zapotřebí zdůraznit, že pocházím z rodiny sedláků, kteří na polích u obou obcí vždy hospodařili. Jako vystudovaný fytotechnik jsem se počátkem 90. let rozhodl tradici obnovit. Začal jsem podnikat na 22 hektarech rodinných polností a postupně jsem si k nim pronajímal a přikupoval další. Dnes tak hospodařím na 450 hektarech, medializovaných 10 hektarů u Ševětína a Neplachova je jen zlomek této výměry. Stejným způsobem postupovaly a postupují stovky malých farmářů, kteří podnikají v nelehkých podmínkách českého zemědělství.

Přesto tento postup MF DNES zpochybňuje. Důvod? Velmi malá část pozemků leží na trase plánované dálnice D3, o čemž prý jejich dřívější vlastníci, na rozdíl ode mne, nevěděli. Z článků  dokonce vyplývá, že vlastníci mohli přijít dohromady o téměř 10 milionů korun, které by mohli získat, pokud by své pozemky prodali státu sami. Jaká jsou fakta?

K možnému výdělku 10 milionů dospěla MF DNES zřejmě prostým násobením výměry zhruba 10 hektarů u Ševětína cenou 100 Kč za m2. To by dávalo smysl, pokud by ŘSD vykupovalo celé výměry, na jejichž části dálnice povede. V mém případě však za uvedenou cenu vykoupilo pouze půdu ležící přímo na plánované trase dálnice či obslužných komunikací, tedy 10 620 m2, což představuje v daném úseku 1,6 % vykupované plochy. Ponechám stranou, že více než dvě třetiny těchto pozemků historicky patří mé rodině. Důležité je, že k žádnému „pohádkovému obchodu“ za 10 milionů nikdy nedošlo.

Přibližný koridor dálnice D3 byl stanoven již v roce 1968. V roce 2002 trasu budoucí dálnice zpřesnilo krajské zastupitelstvo svou vyhláškou. Jedná se tedy o deset let starou veřejnou informaci a všichni dotčení byli o této skutečnosti informováni. O všech okolnostech vlastníky daných pozemků informovalo ŘSD, včetně poskytnutí geodetických podkladů.

Jako vlastník hospodářských polností jsem na konci roku 2011 reagoval na výzvu ŘSD k odkoupení okrajových částí pozemků pro plánovanou výstavbu dálnice D3. Dostal jsem, jako ostatní majitelé, typovou kupní smlouvu, která byla s ŘSD uzavřena v dubnu 2012. Nemyslím si, že by z tohoto postupu, kdy jsem byl jako vlastník ze strany ŘSD osloven, mohl vyplývat střet zájmů. Plocha, kde je projektována dálnice a ŘSD ji ode mne vykoupilo, byla u medializovaných pozemků 2 059 metrů čtverečních. Mou motivací k odkupu celých lánů bylo rozšíření hospodářství. Rod Baštýřů ostatně hospodaří na Neplachovsku několik století, což je skutečnost v celém okolí všeobecně známá. Vyšší výkupní cena za pozemky pod dálnicí přitom byla zakalkulována do celkové ceny pozemků, které jsem odkoupil od dřívějších vlastníků.

Na nepřesnosti v článcích o pozemcích pod trasou dálnice jsem bezprostředně reagoval a vysvětlil, že mi za ně ŘSD vyplatilo 205 900 korun. Také jsem na následné dotazy MF Dnes uvedl, že dalších 120 500 korun zaplatilo ŘSD za pozemky pod obslužné komunikace a 735 700 korun za další pozemky pod plánovanou dálnicí u Neplachova, které byly mimochodem dlouhodobým majetkem mé rodiny. Na tyto pozemky se původně MF Dnes vůbec nedotazovala, zajímala se pouze o polnosti u Ševětína. Proto nepovažuji za korektní, že mou odpověď deník interpretoval jako „uznání” toho, že jsem neprodal pole za 200 tisíc, ale za million.

Jako veřejný činitel musím počítat s tím, že se média zajímají o můj majetek více než u ostatních. Měla by to však činit korektně a ve všech souvislostech. Také proto jsem se rozhodl veškeré dokumenty v tomto týdnu předložit veřejnosti.

Ing. Václav Baštýř
poslanec PSP ČR


Otázky a odpovědi

• Pane poslanče, očekával bych, že vzhledem ke svému vzdělání a dosavadní profesi budete spíše členem zemědělského výboru sněmovny. Proč jste se nechal zvolit do hospodářského výboru?..více >

Video

Jak je a bude

Fotogalerie