Řízení pod vlivem drog bude moci policie prokázat snadněji než doposud

17. 5. 2013 České Budějovice

 
Poslanecká sněmovna tento týden odsouhlasila poslaneckou novelu
zákona o provozu na pozemních komunikacích, která výrazně
zjednoduší proces, kterým policisté řidičům dokazují řízení
pod vlivem drog. Zatímco nyní museli zadržení řidiči, u nichž
je podezření na požití drog, procházet mnoha testy a znaleckými
posudky, nově bude stačit prokázat přítomnost konkrétní drogy
nebo jejích metabolitů v krvi řidiče, aby bylo ovlivnění
zakázanou návykovou látkou prokázáno. Zavedení této tzv.
analytické metody vychází z lékařských poznatků a praxe v mnoha
evropských státech, jako je Německo, Belgie či Švédsko. Postihy
za řízení pod vlivem návykových látek novela neřeší.

„Předkladatelé vhodnou formou reagovali na stále vážnější
problém, kdy se po českých silnicích prohánějí řidiči pod
vlivem drogy. Dosavadní systém prokazování byl velmi složitý a
vedl často k tomu, že řidič po vypití jedné třetinky piva
trestán byl a řidič pod vlivem drogy vyváznul bez postihu. Tento
stav zákon narovnává, protože celý proces v souladu s
lékařskými poznatky zjednodušuje. Člověk, který užívá drogy,
nemá na silnici co dělat, protože ohrožuje život mnoha lidí.
Vysíláme jasný signál, že stát si na tyto nebezpečné řidiče
rázně došlápne,“ říká zpravodaj zákona a předseda
podvýboru pro dopravu Václav Baštýř.

„Soudní lékaři a toxikologové dlouhodobě upozorňují, že u
některých návykových látek, například morfinu nebo kokainu, lze
určit, od jakého množství je možné na řidiče pohlížet jako
na ovlivněného touto návykovou látkou i při zohlednění
možných odchylek měření. Díky schválené novele nebude již
nutné složitě provádět znalecké posudky odborníků z oboru
psychiatrie, ale k postihu řidiče budou postačovat pozitivní
výsledky toxikologických vyšetření,“ vysvětluje
zjednodušeně obsah novely poslanec ODS a jeden z jejích
předkladatelů Jan Čechlovský. Ten zároveň připomenul, že
pachatelé mohli doposud vyváznout bez trestu, protože proces
prokazování byl složitý a zdlouhavý a odpovědnost za přestupek
zaniká, pokud není projednán do jednoho roku od jeho spáchání.

Samotný zákon seznam látek, u nichž lze použít zmíněnou
analytickou metodu, neobsahuje, ale odkazuje na prováděcí předpis.
V tom budou uvedeny jednotlivé látky spolu s mezními hodnotami,
při jejichž dosažení je řidič drogou již nepochybně ovlivněn.
Tento seznam bude moci vláda podle potřeb a v souladu s
nejnovějšími vědeckými poznatky operativně doplňovat.
 

Otázky a odpovědi

• Pane poslanče, očekával bych, že vzhledem ke svému vzdělání a dosavadní profesi budete spíše členem zemědělského výboru sněmovny. Proč jste se nechal zvolit do hospodářského výboru?..více >

Video

Jak je a bude

Fotogalerie