Otázky a odpovědi

Rád vám odpovím na dotazy. Pro jejich zaslání použijte tento formulář >

• Pane poslanče, očekával bych, že vzhledem ke svému vzdělání a dosavadní profesi budete spíše členem zemědělského výboru sněmovny. Proč jste se nechal zvolit do hospodářského výboru? Zdraví František, Lišov

Vážený pane Františku,
když jsem se na začátku svého mandátu rozhodoval o zařazení, zvolil jsem nakonec jako člověk, který pochází z jihočeského venkova a zemědělství je jeho zaměstnáním a koníčkem, angažmá v hospodářském výboru hned z několika důvodů.
Zemědělství je samozřejmě jednou z nedílných součástí života na vesnici. Je jeho podstatnou složkou, protože dává lidem na venkově práci a tedy i chleba. Ale venkov a život na venkově vnímám ze své vlastní zkušenosti v daleko širších souvislostech a rozmanitostech. Takže vidím řadu strukturálních problémů nejen v otázce pracovních příležitostí či údržby krajiny. Kvalitu života tu ovlivňuje zcela zásadním, skutečně klíčovým způsobem dopravní infrastruktura. Ta determinuje dostupnost, mobilitu občanů, nabídku zdravotních a sociálních služeb a občanské zázemí vůbec. Nevidím rád opuštěná venkovská stavení a rozpadlé hospodářské budovy, které jsou výsledkem toho, že život na venkově není hlavně pro část mladé generace atraktivní. Proto jsem se jako jediný jihočeský poslanec rozhodl pro angažmá v hospodářském výboru a pro práci v podvýboru pro dopravu a mohu říci, že práce v hospodářském výboru zasahuje venkov ve větší šíři, než by se na první pohled mohlo zdát. Domnívám se proto, že svým působením v hospodářském výboru mohu být lidem na venkově neméně prospěšný, i když samozřejmě zemědělská politika je mému srdci nejbližší…
 
Váš Václav Baštýř

 

 

• Co očekáváte od dostavby Jaderné elektrárny Temelín?

Dobrý den,

pokud vláda rozhodne a přistoupí k dostavbě dalších dvou bloků JETE, očekávám tyto základní efekty:

Zvýšení kapacity výroby cestou jádra musí ve svém důsledku vést primárně k odstavení ekvivalentních postradatelných zdrojů, tedy nevyhovujících tepelných elektráren v severozápadních Čechách, teprve potom by mělo být uvažováno o zvyšování vývozu energie.

Regionální politická reprezentace musí být aktivním partnerem tak, aby kraj, který nese veškerou ekologickou a řekněme estetickou zátěž, také alespoň dodatečně z existence JETE profitoval. Považuji za nutné, aby případná dostavba pomohla regionu především v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury a zaměstnanosti a aby se o doprovodné služby a práce mohly ucházet především místní firmy.

S úctou Václav Baštýř

 

• Po přečtení vašich odpovědí jsem si o vás udělal obrázek, který se vám asi nebude moc líbit. Jste takový Cmunda od Oka, myslíte, že by vás stačilo šoupnout do trouby rozpálené na cca 200 stupňů tak asi na 30 minut. Myslíte,  že by vám to pomohlo změnit ten zatím fungující, vyčůranej GSM mozek k lepšímu?? Promiňte mi, ale jste mi vzorem nenapravitelného padoucha. Je mi z vas na blití... 

 

Inu, také názor a díky za něj. Cmundu od oka mám rád, zvlášť, je-li připravována s láskou. Jenom se obvykle  nepeče v troubě, ale smaží na pánvi…

 S pozdravem Václav Baštýř

 

 

• Pane Baštýři,

jsem soukromý zemědělec, jihočeský sedlák. To co tady říkáte o AG, že zastupuje zájmy všech zemědělců, bez rozdílu držby se mě vůbec nelíbí a je to nepravda. Podle mě je AG pod velkým vlivem ČSSD a pan Veleba se s tím vůbec netají, že má k této straně a jejímu vedení velice blízko. Co mě ale uráží je to, že právě pan Veleba hovoří o svých členech, jako o sedlácích. Pane Baštýři, opravdový sedlák vadil lidem, co zastupuje pan Veleba, v roce 1948, sedlák vadil těmto lidem po celou dobu normalizace a sedlák vadil a vadí těmto lidem Bohužel i dnes. To, co jsme si museli zažít, když jsme v roce 1991 začínali s holíma rukama, co nám bylo všechno vyčítáno, že jsme rozbiječi družstev atd, to by bylo na dlouhý román z jihočeské vesnice.Přiklad - Chcete stroj? mrkněte do kopřivnice, chcete pole? Dobře u lesa je močálek a na konci katastru je taky jeden a pěkně do klínu. Nestěžuju si, je to pryč, vše jsme rozdýchali, těm lidem, co se k nám takto chovali jsme odpustili, neboť již mnozí nežijí a nebo jsou v důchodu, ale nemůžeme zapomenout. Byla to realita našeho života a na to se nezapomíná. Samozřejmě detaily jsou už v mlze, ale to hlavní je v nás. Sedlák je konzervativně založený člověk, milující svobodu, který chce dělat v klidu svoji práci, kterou bezmezně miluje. Státu, který mu tuto práci umožňuje platí daně, sociální a zdravotní dávky a od něj chce jen jedno jediné. Aby se nám pletl co nejméně do života. Jsem členem ODS a snažím se žít slušný život. Musím Vám ale říci, že mám docela problém jít k letošním volbám do Jihočeského kraje. Celá moje veliká rodina vždy volila ODS, nevím ale, jak to dopadne letos. Jsem ze strakonické oblasti a po tamních změnách na kandidátkách jak v okrese, tak v kraji fakt nevím, jak ty moje přesvědčit, že je ta ODS stále řešení z nejlepších. Uvidíme!

Zdraví St. Toman

Vážený pane Tomane,

hluboce si vážím poctivě hospodařících soukromých zemědělců. Těch, kteří navazují na tradice selských rodů po staletí formujících podobu naší krajiny a vesnic. Sám pocházím ze sedlácké rodiny, silně poškozené minulým režimem. Rodinný grunt jsem stejně jako Vy, společně se svými rodiči, začal křísit v devadesátých letech minulého století. Nebylo to lehké. Postsocialistické agropodniky nám samozřejmě vracely majetek většinou s nevolí. Ale každá změna systému je bolestivá. Přináší oprávněnou zlobu nespravedlivě poškozených. V agrární sféře hrotí mezilidské vztahy na vesnici. Ale zaplať Pánbůh za ni! Mám stejné priority jako Vy. Osobní svobodu, ochranu privátního vlastnictví, minimální zásahy státu do podnikání, podporu ekonomicky aktivních obyvatel venkova. Považuji se za konzervativního sedláka. Proto je mi nejbližší politika ODS a rozhodl jsem se k politické angažovanosti za tuto stranu. Ale nechci ustrnout na rozpolceném vidění zemědělské problematiky z hlediska historických křivd. Měli bychom překonat minulým režimem způsobenou újmu jako generační problém. Minulost nezměníme. Pokud nás nebo náš majetek někdo prokazatelně poškodil v režimu současném, zkusme to řešit občanskoprávním nebo trestněprávním řízením dle platných zákonů. Nepaušalizovat. 

Zdůrazňuji, že agrární komora by měla být dle zákona apolitickou organizací. Prosazovat a hájit pouze profesní zájmy svých členů bez ohledu na velikost, zaměření nebo právní formu. Okresní agrární komoru České Budějovice tvoří sedmdesát procent členských subjektů právě z řad soukromě hospodařících rolníků. Členství není povinné, ale je rozhodně pro všechny významné. Domnívám se, že právě v době ekonomické recese, sílícího tlaku bruselského centralismu a globalizace obchodu, musíme překročit svůj stín a táhnout v jediné profesní apolitické organizaci za jeden provaz. Protože rozdrobenost nám bere sílu a v konečném důsledku poškozuje všechny zúčastněné.
 
S přáním pevného zdraví Václav Baštýř

 

• Vážený pane Baštýři, protože jsem rovněž soukromý zemědělec, pročetl jsem si pečlivě Vaše stránky a mám na Vás dva dotazy:

1. Jak se shoduje politika ODS s Vaším významným angažmá v agrární komoře, která prosazuje jednoznačně levicová řešení v zemědělství a na venkově?

2. Domníváte se skutečně, že kandidát pravicové strany na druhém místě kandidátky může prosazovat státní garanci minimální ceny nějaké komodity (v tomto případě mléka), jak píšete ve své odpovědi na jeden z předešlých dotazů?
Přestože speciálně kvůli těmto dvěma věcem a Vašemu spojení s panem Dlouhým budu poprvé volit jinou stranu než ODS, děkuji za odpověď. Václav Ondřich
 
Ad 1.
Vážený pane kolego. Jsem rád, že mohu odpovědět na Vaše dotazy. Jsem také soukromý zemědělec a dlouhodobě působím v roli místopředsedy Okresní agrární komory České Budějovice. Její členskou základnu s více než 50 % tvoří právě soukromě hospodařící rolníci. Tato organizace by měla být apolitická. Ostatně to vyplývá i ze zákona, na jehož základě funguje. Samozřejmě již dlouhodoběji vnímám snahu určitých zájmových skupin použít tuto největší profesní organizaci zemědělců jako politický nástroj. Bohužel levicové strany jsou momentálně vstřícnější ke komunikaci s nejvyšším vedením AK ČR, které legitimně zastupuje nejsilnější sdružení agropodnikatelů a zemědělských živnostníků v republice. Řešení pro naše zemědělství ze svého úhlu pohledu nedělím na levicové a pravicové. Pouze na dobré a špatné. Komora by měla jednoznačně prosazovat a hájit zájmy všech typů právnických subjektů působících v zemědělství. Usilovat o jejich vyvážené postavení na trhu i z pohledu nejrůznějších typů výrobních oblastí a komoditního zaměření. O jejich maximální sjednocení a tím posílení schopnosti společných cílů dosáhnout. Své angažmá v agrární komoře spojuji s tímto apolitickým úmyslem.
 
Ad 2.
Pokud by agrární trh nebyl zdeformovaný dotační politikou a určovala by jej pouze tržní pravidla, jistě by od pravicového politika zněl požadavek na garanci nejnižší ceny pošetile.
Ovšem nikoliv za situace, kdy cenu mléka víceméně ve všech státech EU určují nerovné bruselské i národní dotace. Navíc jde o trh okleštěný kvótami. A pokud nám unijní řád stanovil, kolik mléka můžeme maximálně vyrobit, měl by mi garantovat i minimální farmářskou cenu. Roli by zde také měla hrát vůle zajistit potravinovou bezpečnost státu. A nenechte se mýlit. I v tak liberální zemi, jako jsou Spojené státy americké, mají intervenční ceny jako stabilizační síť pro farmáře. 
A co se týče pana Dlouhého, nevím, o jakém spojení mluvíte. Jestli myslíte Ing. Pavla Dlouhého, spojuje nás právě agrární komora a politická strana. Vážím si ho jako dlouholetého předsedy krajské i okresní agrární komory, místostarosty města Hluboká nad Vltavou, schopného předsedy místního sdružení ODS a člena nejvyššího výkonného orgánu, Výkonného výboru ODS.
 
Váš 

Václav Baštýř

 

• Pěkné povídačky o dálnici, která stále není. Znáte snad někoho ze soukromníků, kdo by chtěl financovat stavbu jihočeské dálnice, když řádí krize?

Chápu vaše obavy z nedostatku potenciálních „dodavatelů“ soukromého kapitálu na velké infrastrukturální projekty v ČR. Ale domnívám se, že jde o obavy liché. Naopak právě v době všeobecné ekonomické krize je projekt PPP vítaným způsobem realizace infrastrukturálních investic pro privátní zájemce. Na uskutečnění PPP projektů snadněji získají peníze od bank.  Ty totiž požadují poměrně významné garance na půjčky soukromým investorů podílejícím se na PPP zakázkách. Jištění jim v tomto případě dává zájem veřejného sektoru – většinou reprezentovaného vládou. I přesto, že státní garance je vnímána také jako částečné riziko, nejedná se o přímý vládní výdaj. Státní záruka, kterou může Ministerstvo financí ČR poskytnout, je tzv. podmíněným závazkem státu a její čerpání je řízeno odborem Státního rozpočtu uvedeného ministerstva.

V současné době v zahraničí převažuje vstřícnost státních správ, která usnadňuje poskytování státních záruk na PPP projekty. Příkladem mohou být nedávno poskytnuté či plánované záruky na úvěry např. ve Velké Británii, na Slovensku či ve Francii. Údajně možnosti státních záruk fungují i v Koreji nebo Kazachstánu. Čeští experti na PPP projekty, Jan Ostřížek a Luděk Kouba, ve své analýze z loňského podzimu uvádějí, že kromě podpory, které se PPP projektům a investorům dostává prostřednictvím státních garancí, některé státy, jako např. Polsko, administrativně zjednodušují proces přípravy PPP projektů, a to na základě nové právní regulace. Kéž bychom se v zájmu všech zúčastněných dočkali u projektů s významně pozitivním dopadem na infrastrukturu v naší zemi stejně moudrého přístupu státu.

Váš 

Václav Baštýř

 
• Pane Baštýři, negace poutají pozornost, ale budou také slova jako černé duše, kmotrové a frakce přitahovat voliče ODS?
 

Negativní kampaň je také způsob kampaně. Druh nástroje k zajištění určitých cílů. Výsledkem však není zvýšení volebních preferencí ODS. Je to pochopitelné, pokud takovou kampaň volí konkurenční politické subjekty. Smutné je, když se k ní uchylují znesvářené skupiny uvnitř jedné strany. Chápu, pokud se uvedené negativní termíny použijí na základě konkrétních důkazů o jejich existenci a škodlivosti v kritizovaném teritoriu. Výraz „černé duše“ bych si dovolil použít pouze v souvislosti s prokázáním existence fiktivních, nebo spíše v databázi neuvedených členů ODS. Nikoliv v případě prokázané snahy rozšiřování členské základny kvůli posílení vlivu místní organizace a strany všeobecně. Účel světí prostředky, pokud se tím neporušuje zákon a neomezuje svoboda člověka. „Kmotrovství“ zavání mafiánskými praktikami. Trochu mi to připomíná všeobecné znevažování úspěšných podnikatelů. Z druhé strany dostávají medializovaní „kmotři“ reklamu zdarma. Pokud neporušují zákony, lze jim jen poblahopřát k dobré propagaci svého vlivu. Frakce a myšlenkové proudy uvnitř politické strany svědčí o jejích demokratických principech. Jde jen o to, naučit se uvnitř strany diskutovat, nalézat kompromisy a držet jednotnou tvář navenek. Nabídnout a plnit reálný, ozdravující program pro naši republiku. Jen tímto způsobem lze získat důvěru voliče.

Váš 

Václav Baštýř

 

• Vážený pane Ing. Baštýři, jak byste řešil situaci našich romských spoluobčanů? Děkuji vám za Vaši odpověď.

Naši romští spoluobčané se nenacházejí všichni ve stejné situaci. Mají stejná práva a povinnosti jako každý jiný občan této země. Nerozlišuji spoluobčany na Cikány, Čechy, Vietnamce, Ukrajince a podobně. Naopak vítám mnohavrstevné, pestrobarevné, vzájemně se obohacující soužití nejrůznějších kultur. Spoluobčany rozlišuji, z mého pohledu, na dobré a nedobré. Rozlišuji flákače zneužívající štědrý sociální systém od těch opravdu potřebných, zdravotně nebo sociálně, nikoliv vlastní vinou, znevýhodněných. Znám kvalitní romské řemeslníky, majitele firem, umělce, úředníky. Vážím si jejich práce. Obdivuji silné vazby v romských rodinách, kulturní tradice, pospolitost. Nebudu pokrytecky tvrdit, že nevidím problém v lokalitách, kde dochází ke koncentraci romské populace. Tam, kde vládne nezaměstnanost rodičů a  nevzdělanost dětí. Řešení potřebují konkrétní komunity plodící  kriminalitu a nepořádek. Tvrdě by se zde mělo oddělovat zrno od plev. Podmínky užívání systému sociálních dávek a podpor v nezaměstnanosti by měly motivovat práceschopné spoluobčany k práci, řádné výchově dětí a ke zodpovědnosti. Je správné chránit spoluobčany všech etnik před rasovou diskriminací, ale neméně správné je chránit přizpůsobivé spoluobčany před nepřizpůsobivými.
 
Váš 

Václav Baštýř

 

• Vážený pane Baštýři, při brouzdání internetem jsem našla informaci o pokusném pěstování geneticky modifikované kukuřice poblíž Dubného na Českobudějovicku. Veřejnost se k těmto aktivitám staví poměrně kriticky a po pravdě z toho ani já sama nemám příliš dobrý pocit. Co tomu říkáte Vy, jako zemědělský podnikatel? Ještě připojuji link na rozhodnutí Mžp ze dne 4.12.2008, že to je pravda.

Raději genetiku než hlad a chemii
 
Jako jihočeský patriot jsem pyšný na vysokou úroveň výzkumu jihočeských vědců v oblasti genetických modifikací (GM) rostlin. Se zájmem sleduji pole kolem obce Dubné, kde se GM kukuřice již několik let zkoumá. Vím, že z dosavadních pokusů, podepřených podloženými argumenty kompetentních akademiků, vyplývá naprostá nezávadnost GM plodin. Píše se o tom v tzv Bílé knize (White Book). Právě cílená genetická manipulace umožňuje rostliny chránit před chorobami a škůdci, kteří se jinak likvidují za použití brutální chemie. Navíc GM odrůdy částečně odlehčí zemědělce od užití těžké mechanizace, fosilních paliv a lidské práce. Osobně se domnívám, že používání insekticidů, herbicidů představuje pro zdraví spotřebitelů a přírodu větší hrozbu než zapojení GMO plodin do potravinového řetězce. Samozřejmě se k tomuto tématu stavím s určitou pokorou a obezřetností. Ale momentálně věřím víc vědcům než populistickým evropským politikům, kteří pouze na základě nepodložených mýtů a předvolebního populismu nedávno zakázala dovoz GM sóji do EU z USA. Agrární komora přitom odhaduje, že tento zbrklý krok může vést až k desetiprocentnímu zdražení masa u nás. Nárůst ceny domácího masa pak paradoxně více otevře dveře importům například z Brazílie a Argentiny, kde téměř veškerá produkce sóji a kukuřice je GM. Záchranou naší konkurenceschopnosti pak může být jen opětovné prosazení masokostní moučky v krmivech pro hospodářská zvířata. Každá jiná náhrada sojových bílkovin z Ameriky je dražší. Správné řešení vidím v podpoře výzkumu a užití GM organismů s cílem zabránit hladu a ničení životního prostředí na naší planetě.

Váš 

Václav Baštýř

 
 
 • Dobrý den, včera jsem poslouchala Vaši zajímavou diskusi v pořadu Přímá linka na českobudějovickém rozhlasu. Chtěla jsem na Vás také vznést dotaz, ale nepodařilo se mi do studia dovolat. Pocházím ze zemědělské rodiny a českým sedlákům držím palce. Nechápu ale, proč teď moje teta a její druh ztratili práci v zemědělském podniku, když ta akciovka bere tolik dotací, které my z našich daní platíme. 
 
Dobrý den, milá paní Evo,
 
děkuji za pozornost věnovanou problematice jihočeského zemědělství v pořadu Přímá linka na frekvenci Českého rozhlasu České Budějovice.
Je mi líto, že Vaši příbuzní přicházejí o práci v zemědělském podniku. Neznám samozřejmě podrobnosti ohledně konkrétního důvodu ztráty zaměstnání v jejich případě, ale na obhajobu jejich zaměstnavatele si troufám tvrdit, že při současné výkupní ceně mléka na jeho výrobě prodělává i ten nejlepší hospodář. Bohužel ani zmíněné dotace nedokáží pokrýt ztráty způsobené výpadkem tržeb za tuto a další klíčové komodity. Zejména u podniků s vyšším podílem mléka na celkových tržbách. Proto jsou v současnosti producenti mléka nuceni k maximálním úsporným opatřením, mnohdy k razantní redukci nebo k úplné likvidaci dojených krav a k souvisejícímu propouštění zaměstnanců.
Jen z Českobudějovicka podle mých informací za posledních pár měsíců zmizelo kolem tisícovky dojnic. Osobně se snažím z pozice místopředsedy Okresní agrární komory České Budějovice prosazovat opatření vedoucí k záchraně chovu dojného skotu v našem regionu. Vždyť přežvýkavci historicky pomáhali utvářet vlídný kulturní ráz jihočeské krajiny a dosud jsou hlavním pilířem ekonomiky jihočeských zemědělců. Řešením by byla například garance minimální výkupní ceny mléka fixované na kvótu, cílené dotace na podporu uvedeného odvětví a zejména stabilní koncepce pro zemědělství ČR, která by obsahovala deklaraci veřejné objednávky zajištění produkce strategických agrárních komodit, alespoň na úrovni potravinové soběstačnosti ČR. I kvůli Vaší tetě a jejímu příteli budu usilovat o realizaci uvedených nástrojů.
 
S úctou a pozdravem
 
Václav Baštýř
 

 • Moc pěkné stránky - držíme palce ve volbách ! Budou-li :-) Simona

Milá Simono, děkuji za příjemné hodnocení webových stránek. Ale jde jen o stránky virtuální.
Větší pozornost a práci se snažím věnovat reálným stránkám mého života :-). Za předvolební držení palců také děkuji. Kvůli zlotřilému posunu voleb na příští rok a v zájmu protikřečové prevence je však doporučuji dočasně ze sevření uvolnit! 

Váš 

Václav Baštýř

 
• Pane Baštýři, proč utíkáte od jídla k politice, z toho nic dobrého nekouká!

Nejdříve odpovím na druhou část otázky, nemám ve zvyku jen tak sedět a nadávat na poměry. Chci vnést do politiky činorodost a pozitivní změny i pro zemědělce. Jinak jsem vystudoval obor fytotechnický na Zemědělské fakultě, což je v podstatě rostlinná výroba. Od jídla nikdy neutíkám a podělím se s vámi o starý rodinný recept, kterému říkáme „Cmunda od oka“. 1 l mléka, ¾ kg hladké mouky, 2 lžíce sádla, 30 dkg uzeniny nebo škvarků, 2 kostky kvasnic, 1 vejce, 4 brambory, 2 hlavičky česneku, sůl, pepř, majoránka dle chuti. Zadělá se těsto, které nesmí být ani řídké ani příliš husté, prostě tak akorát, nechá se vykynout. Na sádlem vymazaný a hrubou moukou vysypaný plech vylijeme vykynuté těsto. Pečeme v troubě při 200 °C, cca 30 minut. A dejte mi vědět, jak vám chutnala.

Váš 

Václav Baštýř

 

 

 

Otázky a odpovědi

• Pane poslanče, očekával bych, že vzhledem ke svému vzdělání a dosavadní profesi budete spíše členem zemědělského výboru sněmovny. Proč jste se nechal zvolit do hospodářského výboru?..více >

Video

Jak je a bude

Fotogalerie