Můj názor na ratifikaci ACTA

Praha 29. 2. 2012
Dobrý den.
 
Píši  Vám,  protože  jste v posledních volbách kandidoval za Jihočeský kraj.
 
V  minulém týdnu prošla médii zpráva, že Česká republika (resp. nějaký
neznámý  zástupce)  podepsala dohodu zvanou ACTA, jejímž klíčovým
úkolem  je  dramaticky  omezit  svobodu na internetu (ne, nemluvím o
stahování filmů). V nejbližší době se dá tedy očekávat, že se objeví v
Parlamentu, který ji buď odmítne nebo ratifikuje.
 
Vzhledem k tomu, že Vám  píši, dá se z toho usuzovat, jaký je můj
názor. Nicméně  si  stejně  dovolím uvést pár bodů, které jsou nutným
důsledkem aplikace dohody ACTA:
 
(1)  ISP budou nadále a ještě více identifikovat a sledovat uživatele
(2)  ACTA v řadě případů staví ladící programy mimo zákon
(3)  ACTA staví obcházení DRM mimo zákon, ať už ho využijete či poskytnete
       jako program či službu
(4)  Kopie DVD pro osobní potřebu může být trestným činem
(5)  Půjčíte-li čtečku s knihou omezenou DRM někomu dalšímu, porušíte zákon
(6)  Porušení autorského zákona jste povinní hlásit
(7)  Na hranicích vám mohou prohlédnout telefon, tablet, e-čtečku i přehrávač
(8)  DVD přehrávač ignorující nastavení regionu je nelegální
(9)  Převést e-knihu omezenou DRM z jedné čtečky do jiné je nelegální
(10) ISP hostující "nelegální" obsah je plně zodpovědný
(11) Celní orgány musí prohledávat obsah zasílané elektroniky
(12) Na hranicích vám mohou zabavit mobil, e-čtečku, tablet, ...
(13) Software na vytvoření kopie DVD je (opět) nelegální
(14) Nestanete-li se udavačem, budete porušovat zákon
 
Pro podrobnější informace doporučuji
 
Chtěl  bych  se  vás  touto  cetou  tedy  zeptat, jak se k této dohodě
stavíte  a  jak  byste  hlasoval,  kdyby  se  teď  měla projednávat ve
Sněmovně.
 
Děkuji za odpověď.
 
S pozdravem
 
Michal Vilím
 
 
 
 
 
Vážený pane Vilíme,
 
jak jste jistě zaregistroval, vývoj kolem mezinárodní dohody byl v některých zemích v posledních dnech opravdu turbulentní. Aniž bych očekával Váš dotaz, velmi intenzivně jsem se věnoval rešerším kolem ACTA už z toho důvodu, že celou problematiku vnímám jako komplikovanou. Jsem rád, že naše vláda zaujala, podobně jako některé další evropské země a dnes zcela nově i Soudní dvůr Evropské unie, uvážlivý postoj. A že tudíž vzniká prostor nikoliv pro pouliční demonstrace a jednostranná gesta, ale pro seriózní analýzu reálných dopadů přijetí. A pro vážnou diskusi odborníků. Alespoň v to doufám! Nemyslím si totiž ani náhodou, že by v našich podmínkách hrozilo to, co v některých bodech svého dotazu naznačujete. Nemyslím si, že by v signatářských zemích, jako jsou USA, Kanada, Japonsko či Jižní Korea, nastal tabletový či čtečkový teror… Jisté ale je, že být ostražitý ve chvílích, kdy mám obavy ze ztráty jisté části osobních svobod, je zcela legitimní.
Myslím, že z historického hlediska veškeré snahy o ratifikaci ACTA, stejně jako diskuse kolem případných rizik, jež by její aplikace mohla přinášet, nejsou ničím novým. Technický pokrok byl vždy v lidských dějinách skokem před sociálními vazbami a právním prostředím. Vznikala nová média, nové nosiče a společensko-právní klima na ně vždy reagovalo opožděně a jaksi s rozpaky. Vynález knihtisku byl ve své době celoevropským převratem. Ve dvacátých letech minulého století docházelo k podobným typům problémů s masovým rozvojem rozhlasového vysílání, které najednou lehko a jaksi bez ptaní začalo překračovat hranice států a ideologií. A ty na tento prvek nebyly připraveny.
V ještě radikálnější podobě do společenských vazeb a legislativních rámců vstoupil internet a nová média obecně. A je jasné, že dříve nebo později musí svět nastavit pravidla hry především pro „velké hráče“, protože celosvětový chaos v tomto odvětví by byl fatální. Tedy pravidla pro společnosti, jež programově a bez skrupulí profitují na duševním bohatství někoho jiného, či pro státy, které si příliš nelámou hlavu vývojem a kreativitou, ale bezostyšně a beztrestně si berou to, co se jim hodí. Jistě se shodneme na tom, že porušování autorských a průmyslových práv je zkrátka krádež a je třeba je v civilizované společnosti trestat. V EU porušováním autorských a průmyslových práv přijdou tvůrci o nějakých osm miliard eur ročně. Není to vůči tvůrčím lidem trošku nefér? Neměl by se někdo zastat slabší tvořící menšiny?
Nemyslím si ale, že by ACTA byla primárně strašákem, který by dupal po právech běžných a slušných uživatelů nových médií. Ostatně legislativní odborníci se shodují na tom, že dobrých pětadevadesát procent opatření, jež ACTA zastřešuje, již v naší legislativě v podobě dílčích předpisů máme, aniž o tom ti nejhalasnější odpůrci tuší.
Skutečně tato problematika není vůbec jednoduchá. Proto jsem vděčný za čas, který jsme díky postoji vlády a pozastavení schvalovacího procesu dohody proti padělatelství získali. Nesdílím hraniční obavy třeba Donalda Tuska a dalších evropských politiků, že by ACTA vedla k zániku internetu, to se rozhodně nestane. Je ale třeba, abychom s vaničkou nevylili i to pomyslné elektronické dítě.
 
S přáním brzkého jara
 
Ing. Václav Baštýř
poslanec

Otázky a odpovědi

• Pane poslanče, očekával bych, že vzhledem ke svému vzdělání a dosavadní profesi budete spíše členem zemědělského výboru sněmovny. Proč jste se nechal zvolit do hospodářského výboru?..více >

Video

Jak je a bude

Fotogalerie