Kam směřuje ČR aneb Krátké zastavení nad čísly

České Budějovice 10. 5. 2011

Pro mne jako politika ODS nemohou být výsledky posledních výzkumů veřejného mínění zrovna veselým čtením. Týkají se toho, jak moji spoluobčané vnímají aktuální situaci u nás. Téměř polovina respondentů dubnového výzkumu STEM se domnívala, že se situace v České republice všeobecně vyvíjí nesprávným směrem. Celkem 16 % respondentů, převážně stoupenců stran trojkoalice a především ODS, se domnívá, že situace se vyvíjí správným směrem a podle 36 % nesměřuje nikam.

Osobně si myslím, že situace vždy někam směřuje. Volbu odpovědi na široce koncipovanou otázku týkající se celkové situace ovlivňuje řada faktorů i mimo působnost politiků. Takže v odpovědích vnímám nejen nespokojenost s politickou náladou či ekonomickou situací, ale i bezprostřední negativní zkušenost například se státním úředníkem, lékařem či momentální životní situací. Ale dikci uzavřených otázek i možných odpovědí nechme na odbornících, výzkum STEM je dlouhodobý a soudný politik jeho výstupy musí chtě nechtě reflektovat.
Míra negativního hodnocení se samozřejmě liší podle toho, zda jsou respondenti spíše příznivci opozičních či koaličních politických stran. Nejkritičtěji vnímají aktuální situaci stoupenci KSČM a ČSSD. ODS není vůbec stranou sociální, alespoň já ji tak rozhodně nevnímám, takže momentální kritické postoje tak široké množiny svých občanů nepovažuji za nedůležité či marginální, ale z politologického hlediska přirozené.
 
Pro mne osobně je důležité, že jedinou politicku stranou, mezi jejímiž příznivci převažuje pozitivní hodnocení současného vývoje, je právě ODS. Celkem 40 % jejích příznivců vnímá všeobecný vývoj jako správný.
Každá krize, můžeme-li takto dubnové politické týdny označit, obecně vzato obnažuje toho, kdo ji prožívá. Ale má zároveň nesporné očistné účinky. Za takový považuji i názorové semknutí příznivců strany, obsahující nutně i nepopulární kroky.
 
Za mediálně vděčnými kauzami a tématy minulých týdnů bohužel zcela zapadá to důležité, co tato vláda vykonala a co ještě musí vykonat. Myslím, že ODS prokázala, že dokáže hledat a nacházet řešení problémů. A že je přesvědčena o nutnosti pokračovat v práci na reformách, které jsou pro tuto zemi skutečně zcela klíčové, ačkoliv se mohou části společnosti jevit jakkoliv negativně. Ostatně dostala k tomu mandát od svých voličů a jak se zdá, může se o ně opřít i nyní.

Otázky a odpovědi

• Pane poslanče, očekával bych, že vzhledem ke svému vzdělání a dosavadní profesi budete spíše členem zemědělského výboru sněmovny. Proč jste se nechal zvolit do hospodářského výboru?..více >

Video

Jak je a bude

Fotogalerie